Blog

Fond oprav u nájmu

Fond oprav dle § 1180 odst. 1 jednoznačně patří mezi náklady vlastníka bytové jednotky: “Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému

Přečíst celý článek

Jak připravit nemovitost k prodeji

Jak připravit nemovitost k prodeji Ač se prodej nemovitosti na první pohled může zdát jako velmi jednoduchá věc, opak je pravdou. Jen samotná příprava na prodej zabere makléři nemálo času. První dojem na potenciální kupce totiž uděláte jen jednou.   Než

Přečíst celý článek

Jaký je rozdíl mezi tržní cenou a obvyklou tržní cenou nemovitosti

Rozdíl mezi tržní cenou nemovitosti a obvyklou tržní cenou může být velmi výrazný, někdy i stovky tisíc korun. V čem je rozdíl?  Tržní cena Je jakákoli cena, za kterou je kupec ochoten vaši nemovitost koupit a vy prodat. Najde-li se

Přečíst celý článek

Co to je cena zvlášťní obliby a jak s ní pracovat při prodeji nemovitosti

Prodat nemovitost není těžké, ale prodat ji za nejvyšší možnou cenu, jak si přejí všichni prodávající, vyžaduje celou řadu aktivit. Jak toho dosáhnout? Jedním z mnoha faktorů, které dobrý realitní makléř musí brát v potaz při přípravě “plánu prodeje nemovitosti”

Přečíst celý článek